KAFKASYA’DA ADI KONMAMIŞ BİR SAVAŞ

 

Rusya ile Gürcistan arasındaki gerginliğin nihayet bir sıcak çatışmaya dönüşmesi pek sürpriz olarak karşılanmamıştır, çünkü daha önceki bir yazımızda da belirttiğimiz gibi bölgede her an bir sıcak çatışma çıkma ihtimali vardı ve savaş rüzgarları giderek şiddetini artırmaktaydı. Neticede, “Rus vatandaşlarını koruma ve bölgede barışı tesis etme” gerekçesiyle Güney Osetya’ya ve daha da ileriye giderek Gürcistan topraklarına şiddetli bir askeri operasyona girişen Rusya, Kafkasya’yı bir savaş alanına çevirmiş durumdadır. İşin daha da vahim olan tarafı, ABD ve AB’ye güvenerek Güney Osetya’ya askeri operasyon başlatan Tiflis’in,  umduğu desteği bulamaması ve Rusya’nın amacını aşan misillemesi karşısında siyasi egemenliğini kaybetme korkusuyla  tek taraflı savaş ilanının hemen ardından yine tek taraflı ateşkes ilan etmek zorunda kalmış olmasıdır. Ne var ki Rusya, savaş halini bile kabul etmeyerek, yakaladığı bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmek niyetindedir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, 1991 yılında Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte bölgede ayrılıkçı hareketler ivme kazanmıştır. Çoğunluğunu etnik Ruslar ve Gürcü olmayan başka toplulukların oluşturduğu Güney Osetya, aynı durumdaki diğer iki bölge olan Abhazya ve Acaristan’da olduğu gibi Gürcistan’a bağlanmamak için direndiler. Bunlardan Acaristan fazla direnç gösterememiş ve Tiflis’e boyun eğmek durumunda kalmıştır. Buna karşın, 1994 yılında fiilen bağımsızlığını ilan eden, ancak bugüne kadar hiçbir ülke tarafından tanınmamış bulunan Abhazya ve Güney Osetya’da gerginlik artarak devam etmiş, Rusya Federasyonu barış gücü askeri bulundurmak suretiyle, bu bölgede barışın korunması sorumluluğunu üzerine almıştır.

Şubat 2008 tarihinde ABD ve AB bayraklarının gölgesinde, Kosova’nın, Rusya’nın uydusu Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmesi karşısında Moskova’nın tepkisi sert olmuştu. Tüm meydan okumalarına rağmen Batı tarafından ciddiye alınmayan Rusya, uluslararası itibarını ciddi biçimde sarsan bu gelişmeyi bir kenara not etmiş ve intikamını almak için fırsat kollamaya başlamıştı. Bu kapsamda, 2-4 Nisan’da Bükreş’te yapılan NATO tarihinin en büyük zirvesinde ilk stratejik atağını yapmış, ABD’nin tüm çabalarına rağmen Ukrayna ve Gürcistan’ın resmi adaylık statüsü kazanmalarına engel olmuştu. Artık Rusya, ABD ve NATO’ya bir tepki olarak, ayrılıkçı Güney Osetya ve Abhazya kartını açıkça oynamakta bir sakınca görmeyecektir. Nitekim öyle de oldu. Kremlin, öncelikle, resmen tanımamakla birlikte Abhazya ile doğrudan siyasi ve ekonomik ilişki kuracağını ilan etti. Müteakiben, bölgedeki ayrılıkçı güçler, Rusya’nın da desteğiyle Gürcistan’a karşı kışkırtıcı eylemlerini yoğunlaştırmaya başladılar. Putin’in, giderayak Abhazya ve Güney Osetya’da  bulundurduğu barış gücü kuvvetlerine dahil asker sayısını 5 Mayıs itibariyle takviye etmesi, Tiflis’in huzursuzluğunu had safhaya çıkaran bir gelişme olarak bölgede tansiyonu artırdı..

Tüm bu tahrik edici hareketlerin üstüne bir de son günlerde Osetyalı askeri kuvvetlerin Gürcü topraklarını top ateşine tutması, Tiflis için bardağı taşıran son damla oldu ve Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili, Gürcü askerlerine saldırı emrini vermek durumunda kaldı. Gürcü silahlı kuvvetlerinin, tam da Pekin Olimpiyatlarının başladığı 8 Ağustos günü Güney Osetya bölgesinin içlerine doğru yaptığı askeri operasyonlar sonucunda, Rus barış gücü askerlerinin de dahil olduğu çok sayıda Osetyalı sivilin ölmesi üzerine, Rusya için askeri operasyon fırsatı da doğmuş oldu. Ne var ki Rusya, gerçekleştirdiği askeri saldırının ölçüsünü kaçırdı ve barış gücü hattını da aşarak Gürcü topraklarının içlerine kadar operasyonu genişletti. Artık, kozlar Rusya’nın eline geçmiş durumdadır ve nerede duracağına da kendisi karar verecektir. Gelinen noktada, Saakasvili’nin yaşadığı hayal kırıklığı dünya kamuoyunun gözünden kaçmamaktadır. Zira, Rusya’nın kendi topraklarını bombalaması karşısında çok güvendiği ABD ve AB’den umduğu desteği bulamamış ve ülkesini Rusya ile çaresiz bir savaşın içine doğru sürüklemiştir. Ülkesinin Toprak bütünlüğünü ve siyasi egemenliğini tamamen kaybetme riski ile karşı karşıya kalan Gürcü Cumhurbaşkanı, şimdilerde adı bile konmamış bu savaşa ateşkes önermekte ve emperyalist Rusya’nın elinden kurtulabilmek için Batı dünyasından medet ummaktadır.

NATO ve AB’ye üye olmak suretiyle hem bölgesel güvenliğini garanti altına alma ve hem de ekonomisini kalkındırma hayalleri kuran Gürcistan, bir yandan Batı ile yakın ilişkiler geliştirirken, bir yandan da, Güney Kafkasya’nın kontrolünü elinden bırakmak istemeyen Rusya’nın düşmanlığını kazanmaktadır. 2003 yılında gerçekleşen “pembe devrimle” iktidara gelen Mihail Saakaşvili, Batı desteğiyle ülkesinin toprak bütünlüğünü sağlamayı hedeflemektedir. Ne var ki, Tiflis’in NATO ile yakın temasını kendisine meydan okuma olarak değerlendiren Rusya, buna, ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya Özerk Cumhuriyetlerini desteklemek ve nihayet eline geçen ilk fırsatı değerlendirerek askeri bir operasyon yaparak cevap vermiştir.

Kafkasya’da yaşanan bu gelişmeler esasen bölgeyi içinden çıkılması zor bir çelişkiler yumağı haline getirmiş durumdadır. Öyle ki, Kosova’nın bağımsızlığı, özellikle kendi ülkesindeki Çeçenistan hareketi olmak üzere, ayrılıkçı eylemleri tahrik edeceği endişesiyle, Rusya tarafından şiddetle reddedilmiştir. Fakat, Rusya, ayrılıkçı Güney Osetya ve Abhazya hareketlerini destekleyerek çifte standardını da ortaya koymaktan geri kalmamaktadır. Bir zamanlar Batıyı çifte Standard uygulamakla suçlayan Rusya bu defa bizatihi kendisinin aynı duruma düşmesinde bir sakınca görmemiş ve ayrılıkçı Çeçenistan hareketini desteklemekle suçladığı Gürcistan’a karşı kısasa kısas taktiğini uygulama çabası  içine girmiştir. Ayrıca Rusya’nın, ABD ile birlikte Türkiye’yi de Gürcistan’a askeri destek vermekle suçlaması, Türkiye-Rusya ve Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin geleceği açısından da karmaşık bir vaziyet arz etmektedir.

Ayrıca Rusya, her ne kadar Güney Osetya’daki Rus vatandaşlarının korunması, Gürcistan’ın barışa zorlanması gibi gerekçelerle Gürcistan’a saldırdığını iddia etse de, perde arkasında Rusya’nın Güney Kafkasya bölgesine yönelik jeostratejik hedeflerinin yattığını söylememiz mümkündür. Zira, Enerji üretim ve dağıtım potansiyelini dış politikada bir silah olarak kullanmaya çalışan Rusya, dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip Kafkasya ve Orta Asya üzerinde hâkimiyet kurma çabası içerisindedir.  Ayrıca, Orta Asya ile Avrupa arasında bir köprü niteliğini haiz Kafkasya’nın ve dolayısıyla bölgede stratejik bir konuma sahip Gürcistan’ın kontrol altında tutulması, Rusya Federasyonu için vazgeçilmez öncelikler arasındadır.

Görev süresi boyunca sürekli Batıya meydan okuyan, “şahin” olarak nitelendirebileceğimiz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Mayıs günü, Başkanlık görevini Dmitriy Medvedev’e devretmişti. Rusya’nın başına, “daha fazla kişisel özgürlük ve ekonomik serbesti” üzerine yoğunlaşacağını açıklayan ılımlı ve batı yanlısı bir liderin geçmiş olması, bölgede tansiyonun düşmesine katkı sağlayacak bir gelişme olarak değerlendirilmişti. Ancak, göreve gelir gelmez Putin’i Başbakanlığa atayan Medvedev’in Kafkasya’da başlattığı savaş ortamı, tüm beklentileri altüst etmiş durumdadır.

Öte yandan, Rusya’nın arka bahçesi olan Güney Kafkasya bölgesine sızabilmek gayesiyle Ukrayna ile birlikte Gürcistan’ı NATO’ya üye yapmak için büyük çaba sarf eden ve bu uğurda Gürcistan ile yakın ilişki kurmak suretiyle Saakasvili’yi Rusya’ya karşı cesaretlendiren ABD’nin, Rusya’nın bu ciddi askeri operasyonu karşısında fiilen tepkisiz kalması düşündürücüdür. Acaba, Gürcistan NATO üyesi yapılsaydı Rusya böyle bir operasyon yapabilir miydi? Görünen o ki Gürcü Cumhurbaşkanı zamanlamayı yanlış yapmıştır. NATO üyesi olmadan Batının tam desteğini arkasına almayı hesaplamış fakat bu hesap tutmamıştır. Dahası, karşı cephe genişlemiş, Güney Osetya’daki operasyonlardan cesaret alan ayrılıkçı Abhazya Bölgesi silahlı kuvvetleri de Gürcü topraklarına saldırıya geçmişlerdir. Böylece Tiflis, kendi başlattığı bir operasyonda geri adım atmak zorunda bırakılmış ve dahası topraklarının önemli bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştır.

Ancak, bu savaştan Rusya’nın da galip çıkacağını söylemek için çok erkendir. Zira, Batı ile ilişkilerini geliştirme eğiliminde olan Medvedev, savaşı Güney Osetya’nın da ötesine, Gürcü topraklarına taşıyarak, Kafkasları bir ateşin içine sürüklemesi halinde, Batı ile ilişkilerinin ciddi biçimde bozulması kaçınılmazdır. Bu ise, küresel sisteme entegre olmaya çalışan Rusya için bir stratejik gerileme olacaktır. Diğer taraftan, Güney Osetya’dan çekilmesi halinde, özellikle buradaki etnik Ruslar açısından eskisinden de zor bir dönem başlayabilecektir. Dolayısıyla, esasen Rusya’nın da bir açıdan Gürcistan kadar riskli bir pozisyona girdiğini söylememiz mümkündür.

Kafkasya’daki gelişmeler şüphesiz, Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. Türkiye’de yaklaşık bir milyon gürcü kökenli vatandaşın bulunduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Türkler, Gürcistan’ın ikinci büyük etnik grubunu teşkil etmektedir. Hatta, hiçbir zaman gündeme getirmemiş olsa da, 1921 tarihli Kars Anlaşması gereğince, Acaristan üzerinde Türkiye’nin garantörlük hakkı bulunmaktadır.

Türkiye ile Rusya arasında bir tampon bölge işlevi gören, Kafkasya’nın 4.7 milyon nüfuslu kilit ülkesi Gürcistan’ın istikrara kavuşması, bölgesel güvenlik açısından da önem arz etmektedir. Kafkasya coğrafyasında etkinlik mücadelesi veren Türkiye için Gürcistan, Türkistan’a açılan bir kapı olması nedeniyle de stratejik bir değer taşımakta, Türkiye-Gürcistan ekonomik ilişkileri hızla gelişmekte ve bu kapsamda dev projelere imza atılmaktadır. 2006 yılında hizmete giren Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, İpek Demiryolu Projesi gibi ortak yatırımlar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Gürcistan’la iyi ilişkiler geliştiren Türkiye’nin Rusya ile de dengeli bir siyaset izlediği ve bu ülke ile ekonomik ilişkilerinin iyi düzeyde olduğu hususunu da gözardı etmememiz gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye-Rusya arasında, enerji dağıtım güzergâhı ve Güney Kafkasya’nın hâkimiyeti konusunda bir rekabet söz konusu olsa da, bu durumun iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerini menfi yönde etkilemesine izin verilmemesi ve Rusya ile enerji alanında muhtemel işbirliği fırsatlarının iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Bu nedenle, Türkiye’nin Kafkasya’da etkili bir politika yürütmesi ve bunu yaparken her iki komşu ülke ile ilişkilerinin bozulmasına fırsat vermemesi gerekmektedir. Bunun ön şartı olarak, Türkiye’nin bölgede yaşanan sıcak çatışmanın dışında kalması ve tarafsızlığını koruması çok önemlidir. Fakat, bölgede var olan çelişkiler yumağının, aynı zamanda Türkiye’nin tarafsızlığını korumasını da ne kadar güçleştirdiği ortadadır. Öyle ki, Güney Osetya ve Abhazya hareketlerini ayrılıkçı terör olarak değerlendirip Gürcistan’ın siyasi egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunması halinde, bu defa Rusya işgalci konumuna düşecek ve doğal olarak bu ülkenin tepkisiyle karşılaşacaktır. Şayet, Gürcistan’ın bu özerk bölgeleri işgal ettiğini kabul edecek olsa bu defa bu ülke ile olan ilişkisi zarar görebilecektir. Ayrıca, Rusya’nın, açıkca Türkiye’yi ABD ile birlikte Gürcistan’a silah satmakla suçlaması-bir zamanlar Çeçenistan’a destek vermekle suçladığı gibi- Türkiye’nin tarafsızlığını koruma anlamında, ne kadar hassas bir konumda olduğunu işaret etmektedir.

Netice itibariyle, Türkiye’nin, bölgedeki komşuları Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan ile yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirdiği, Ermenistan ile diyalog kapılarının açılabileceğine dair işaretlerin belirdiği bir dönemde, Kafkasya’da patlak veren bu savaş, talihsiz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

ABD’nin Kafkasya’da tahrik ettiği gerginliğin de etkisiyle bölgede sıcak bir çatışma ve hatta adı konmamış bir savaş patlak vermiş ve binlerce sivil hayatını kaybetmiş bulunmaktadır. Tüm Kafkasya’ya yayılması ihtimali bulunan bu savaşın, ABD’nin Avrasya coğrafyasına hâkim olma mücadelesinin bir parçası olup olmadığını ve bölgede ortaya çıkan istikrarsız ortamın neticede bu ülkenin jeostratejik çıkarlarına ne şekilde hizmet edeceğini görmek için biraz beklememiz gerekecektir.

Bölgede patlak veren savaştan, Rusya ve Gürcistan kadar ABD’nin de sorumluluğunun bulunduğu bilinmektedir. Bu nedenle, her ne kadar Kafkaslarda tansiyonu düşürmek bu ülkelerin görevi olsa da, esasen, istikrarlı bir yapıya sahip Türkiye’nin de bu süreçte etkin bir rol oynaması gerektiği kanaatindeyiz. Bu durumda, jeopolitik öneme sahip bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin, tarafları müzakere masasına oturtmak ve sorunu diplomatik yollardan çözmek için, Kafkasya’daki tüm ülkeleri bir araya getirmek suretiyle, arabuluculuk işlevini yerine getirmesi yararlı olacaktır. Bu şekilde, bölgesinde itibar gören bir ülke olarak Türkiye, hem Kafkasya’da kalıcı bir barışın temellerinin atılması ve hem de bölgesel istikrarı bozmaya yönelik dış müdahalelere karşı ortak bir direnç noktası oluşturulması bağlamında inisiyatif kullanmış olabilecektir.

Share This:

KAFKASYA’DA ADI KONMAMIŞ BİR SAVAŞ” hakkında 1.561 yorum

 1. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 2. Excellent post. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by it.
  Hi there, You have performed a fantastic job. I’ll definitely digg it
  and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited
  from this site.

 3. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I
  stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read articles from other writers and practice something
  from their sites.

 4. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 5. When some one searches for his required thing, thus
  he/she needs to be available that in detail, thus that thing
  is maintained over here.

 6. Nice blog here! Additionally your web site quite
  a bit up fast! What host are you the use of? Can I am
  getting your affiliate link for your host? I wish my
  site loaded up as quickly as yours lol

 7. Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you are a
  great author. I will make certain to bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage you
  to definitely continue your great work, have a
  nice morning!

 8. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my
  iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and
  can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!
  quest bars http://bitly.com/3jZgEA2 quest bars

 9. I was suggested this website by means of my cousin. I’m not positive whether or not this publish is
  written by way of him as no one else understand such
  special approximately my problem. You are amazing!
  Thanks! ps4 games https://bit.ly/3nkdKIi ps4

 10. I wanted to thank you for this very good read!!
  I absolutely loved every bit of it. I have got you bookmarked to check out new stuff you post…

 11. What’s up to all, it’s really a pleasant for me to pay a
  quick visit this web page, it includes useful Information.

 12. Amazing things here. I am very happy to
  see your post. Thank you a lot and I am having a look ahead to contact you.
  Will you kindly drop me a mail?

 13. You actually said it exceptionally well.personal essay writing prompts how to write a paper about myself resume and cover letter writing services

 14. My brother suggested I might like this blog.He was totally right. This post actually made my day.You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 15. Everyone loves what you guys are usually up too. This kind of clever work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

 16. Hi, always i used to check blog posts here in the early hours in the daylight, for the reason that i enjoy to learn more and more.

 17. Asking questions are genuinely pleasant thing if you are not understanding anything completely,however this article provides good understanding yet.

 18. I¡¦ll immediately take hold of your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 19. Hello! This post couldn’t be written any better!Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kepttalking about this. I will forward this post to him.Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 20. Good day! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking atmany of the articles I realized it’s new to me.Anyhow, I’m definitely pleased I found it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 21. Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 22. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continuethis in future. Many people will be benefitedfrom your writing. Cheers!

 23. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone!Just wanted to say I love reading through your blogand look forward to all your posts! Carry on the superbwork!

 24. Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 25. You made various nice points there. I did a search on the subject matter and found the majority of folks will go along with with your blog.

 26. I needed to thank you for this excellent read!! I absolutely loved every bit of it. I’ve got you book marked to check out new things you postÖ

 27. I used to be recommended this blog by my cousin. I’m now not sure whether or not this publish is written by means of him as no one else know such specific about my problem. You are wonderful! Thanks!

 28. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistentlyrapidly.

 29. Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 30. Hello! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Thank you!

 31. pendik evden eve nakliyattEvden eve nakliyat Pendik bölgesinde bulunan en köklü ve kaliteli nakliyat şirketleri.Kuşaklardan beri eşya taşıma işlemlerinde sizedestek sağlıyoruz. Sizde kaliteli bir taşıma istiyorsunuz hemen bize yazabilirsiniz.

 32. Hi there, after reading this amazing paragraph i am as well cheerful to share my knowledge here with friends.

 33. I need to to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I’ve got you book-marked to check out new stuff you postÖ

 34. That is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information… Appreciate your sharing this one. A must read post.

 35. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do think that you should publish more about this topic, it may not be a taboo subject but typically people don’t discuss these issues. To the next! Best wishes!!

 36. The polite lady in the office didn’t speak much English when I visited, but the process to rent a scooter from Blippy is quick & efficient. You can message on Facebook to see what stock they have available or just turn up. Side Note: I’m not sure the logo for Blippy Bikes gives off the best impression XD. Farang guy zooming on a Vespa without a helme With an almost perfect feedback score on Google & Facebook, you’re in good hands with Blippy. They also have a garage next door to the rental shop where they’ll perform regular maintenance.

 37. Excellent post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?I’d be very thankful if you could elaborate a littlebit further. Thank you!

 38. propecia amazon propecia over the counter usa propecia long term side effects what is difference between propecia and finesterid

 39. I’ll immediately clutch your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 40. An interesting discussion is worth comment. I believe that you need to publish more about this issue, it might not be a taboo matter but typically people do not speak about such issues. To the next! Cheers!!

 41. Hello.This post was extremely motivating, particularly because I was investigating for thoughts on this matter last Wednesday.

 42. continuously i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading here.

 43. What抯 Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different customers like its aided me. Good job.

 44. Hi colleagues, fastidious article and fastidious arguments commented here,I am really enjoying by these.

 45. Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thoughti could also make comment due to this brilliant article.

 46. I am no longer positive where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or figuring out more. Thank you for magnificent info I was searching for this information for my mission.

 47. Hi to every body, it’s my first go to see of this blog; this blog includes amazing and genuinely excellent material designed for visitors.

 48. Hi there, this weekend is fastidious in support of me,because this moment i am reading this enormous educational articlehere at my house.

 49. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!Very useful information specially the last part 🙂 I care for such information a lot.I was seeking this particular information for a very long time.Thank you and best of luck.

 50. I like the helpful information you supply for your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at once more right here frequently. I am somewhat sure I’ll be informed many new stuff proper right here! Best of luck for the next!

 51. Heya! I’m at work surfing around your blog from my newapple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to allyour posts! Keep up the excellent work!

 52. Could the Acer Iconia W4 change the opinion on the technology nation? Usually you would put a keypad on exit/entry point such as in front of my door or back of the door. Well one with the big things is 4G compatibility.

 53. I am not sure where you’re getting your information, but good topic.I needs to spend some time learning much more or understanding more.Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 54. I’m not certain where you’re getting your information, however good topic. I needs to spend some time studying much more or understanding more. Thanks for great information I was searching for this info for my mission.

 55. Hmm is anyone else encountering problems with the imageson this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.Any feedback would be greatly appreciated.

 56. Xoilac Tv Thẳng Soccer sảnh rồngĐội tuyển nước Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa có bàn thắng để lần thứ hai góp mặt tại World Cup futsal. Nhưng, để thực hiện được điều này

 57. I’m doing an internship “kerotin” At a Sunday morning press conference, the Surêté du Québec said three bodies, burnt beyond recognition, had been shipped to the Quebec government’s crime lab in Montreal for identification.

 58. I want to to thank you for this excellent read!! I certainly loved every bit of it. I have got you book-marked to check out new stuff you postÖ

 59. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 60. Your blog is amazing dude. i love to visit it everyday. very nice layout and content ”  

 61. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 62. If some one wants expert view concerning running a blog afterward i propose him/her to paya quick visit this blog, Keep up the good work.

 63. It’s genuinely very difficult in this full of activity life to listen news on Television, so I just use internet for that reason, and get the most up-to-date information.

 64. anders celsius camper trailer descubre la cadena de par de partos en el coche desde blizzard

 65. It as onerous to search out knowledgeable folks on this subject, however you sound like you realize what you are talking about! Thanks

 66. Aw, this was a really good post. Taking the time and actual effort to generate a superb article…but what can I say… I procrastinate a whole lot anddon’t manage to get nearly anything done.Also visit my blog post; Evo Naturals Hemp Gummies Reviews

 67. One thing I’d really like to say is the fact before purchasing more pc memory, consider the machine in which it could well be installed. When the machine is running Windows XP, for instance, the memory ceiling is 3.25GB. Using over this would merely constitute a new waste. Make sure one’s mother board can handle the actual upgrade amount, as well. Thanks for your blog post.

 68. Thanks for the suggestions you have discussed here. Another thing I would like to mention is that computer system memory requirements generally increase along with other innovations in the know-how. For instance, as soon as new generations of processor chips are made in the market, there’s usually a related increase in the scale demands of all computer memory and hard drive space. This is because the program operated through these cpus will inevitably increase in power to take advantage of the new know-how.

 69. Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 70. It is the best time to make some plans for the long run and it is time to bе happy.”토토솔루션” ​I’ve read this ρublіsh and if I could I want to suggest you some fascinating issues or tips.

 71. continuously i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happeningwith this post which I am reading here.

 72. You made some clear points there. I looked on the internet for the issue and found most persons will go along with with your blog.

 73. Normally I don’t learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice article.

 74. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 75. Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

 76. Wählen Sie eines unserer professionellen Instagram Likes Pakete und steigern Sie Ihre Popularität. Instagram Likes kaufen.

 77. Spot on with this write-up, I really believe that this amazing site needs much more attention. Iíll probably be returning to see more, thanks for the information!

 78. I really love your website.. Great colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as Iím trying to create my own site and want to know where you got this from or what the theme is called. Thanks!

 79. I blog frequently and I seriously thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 80. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It is the little changes that produce the biggest changes. Many thanks for sharing!

 81. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am having problems with your RSS. I donít understand the reason why I am unable to join it. Is there anybody having similar RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 82. An interesting discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should write more about this issue, it may not be a taboo matter but generally folks don’t speak about such topics. To the next! Kind regards!!

 83. Hmm is anyone else encountering problems with thepictures on this blog loading? I’m trying to determine ifits a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would begreatly appreciated.my blog post; Health Flow Pills

 84. Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter group?There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.Please let me know. Thanks

 85. When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Many thanks!

 86. Iím amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog thatís equally educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my search for something regarding this.

 87. Thanks for another wonderful article. Where else could anybody get that type of info in such a perfect manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the look for such info.

 88. Howdy! This post couldnít be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 89. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this. And he in fact bought me dinner because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here on your web site.

 90. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this subject, it may not be a taboo matter but generally people do not talk about such issues. To the next! Best wishes!!

 91. Hi there! This post couldnít be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will send this article to him. Fairly certain he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 92. Remarkable issues here. I am very happy to peer your article.Thank you a lot and I’m having a look ahead to touch you.Will you please drop me a e-mail?

 93. Itís hard to come by knowledgeable people about this topic, however, you seem like you know what youíre talking about! Thanks

 94. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Kudos!

 95. After looking into a few of the blog articles on your blog, I really appreciate your technique of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site too and tell me your opinion.

 96. Heya im for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 97. Everything is very open with a really clear explanation of the issues. It was definitely informative. Your website is extremely helpful. Thank you for sharing!

 98. May I simply say what a comfort to discover a person that genuinely knows what they are discussing on the internet. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

 99. This is the perfect website for anyone who really wants to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a subject which has been written about for ages. Wonderful stuff, just excellent!

 100. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read thisarticle i thought i could also create comment dueto this brilliant paragraph.

 101. Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 102. I absolutely love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my own website and would love to know where you got this from or just what the theme is named. Many thanks!

 103. Hello there, I do believe your blog could possibly be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, excellent site!

 104. Good day! I could have sworn Iíve been to this blog before but after going through many of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely delighted I stumbled upon it and Iíll be bookmarking it and checking back often!

 105. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write more about this topic, it may not be a taboo matter but typically folks don’t talk about such issues. To the next! Cheers!!

 106. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 107. Xoilac Tv Thẳng Bóng Đálịch thi đấu tứ kết asian cup 2019Nếu cứ đùa như cơ hội vừa đè bẹp Everton tới 3-1 bên trên sảnh quý khách hàng

 108. You are so cool! I do not suppose I’ve read something like this before. So good to find another person with original thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This web site is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 109. Hey! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

 110. May I simply say what a comfort to discover a person that really understands what they are talking about on the net. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you surely possess the gift.

 111. Howdy, I believe your web site might be having browser compatibility problems. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, great site!

 112. Thanks for every other wonderful article. Where else could anybody get that type of info in such aperfect way of writing? I’ve a presentation next week, and Iam at the search for such information.

 113. My brother recommended I may like this blog. He was totally right. This publish actually made my day. You cann’t imagine simply how a lot time I had spent for this info! Thanks!

 114. I’ll right away grasp your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or newsletter service.Do you have any? Kindly allow me realize in order that I could subscribe.Thanks.

 115. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 116. Terrific post however I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Thanks!

 117. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 118. I absolutely love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my very own blog and want to know where you got this from or exactly what the theme is called. Thank you!

 119. บาคาร่าออนไลน์ต้องยกให้เป็นที่สุดของเกมไพ่ออนไลน์เลยครับผม เพราะว่าเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนที่

 120. Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit mycomment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that overagain. Anyhow, just wanted to say great blog!

 121. I must thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 122. You’ve made some good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 123. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read articles from other writers and practice a little something from other websites.

 124. Howdy! I could have sworn Iíve been to this web site before but after going through a few of the articles I realized itís new to me. Regardless, Iím certainly happy I discovered it and Iíll be bookmarking it and checking back frequently!

 125. I was very happy to uncover this site. I wanted to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you bookmarked to look at new things on your website.

 126. It’s going to be end of mine day, except before ending I am readingthis fantastic piece of writing to improve my experience.wholesale nbajerseys

 127. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I genuinely believed you would have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 128. Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get anything done.

 129. Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that make the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

 130. Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and come with almost all significant infos. I’d like to look more posts like this .

 131. Theѕe are genuinely impressive ideas in on the topic of blogging.You have touched some fastidious factors here. Any waay keep up wrinting.Here iss mу blog – poker pkv

 132. I am really impressed with your writing skills andalso with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today.

 133. Ahaa, its pleasant conversation concerning this piece of writinghere at this blog, I have read all that, so now me also commenting here.

 134. I blog often and I seriously thank you for your information. This article has really peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 135. Wonderful write ups, Many thanks!how to write reflective essay college persuasive essays business letter writing service

 136. A motivating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more about this issue, it may not be a taboo matter but generally people do not speak about such topics. To the next! Kind regards!!

 137. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little homework on this. And he actually ordered me dinner simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your web site.

 138. Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to make a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 139. teach me how to write an essay – help writing essays order research papers

 140. The next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I really thought you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 141. Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 142. An interesting discussion is definitely worth comment. I think that you ought to write more on this subject matter, it might not be a taboo matter but typically people do not speak about such subjects. To the next! Many thanks!!

 143. Hi there, There’s no doubt that your web site might be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great blog!

 144. May I simply just say what a relief to discover an individual who genuinely understands what they’re discussing on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people must check this out and understand this side of the story. I can’t believe you are not more popular since you certainly have the gift.

 145. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 146. It doesn’t feature Apple Carplay or Android Automobile.My blog post double din radio with gps

 147. You’re so awesome! I don’t believe I have read through a single thing like this before. So good to discover somebody with some unique thoughts on this topic. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is needed on the web, someone with a little originality.

 148. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now 😉

 149. Hello There. I found your blog using msn. This isa very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read moreof your useful information. Thanks for the post.I’ll certainly return.

 150. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. This article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your Feed as well.

 151. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always useful to read content from other writers and practice a little something from their web sites.

 152. Thiss is very fascinating, You’re an overly skilled blogger.I’ve joined your feed and sit up for seweking more of yyour wonderful post.Additionally, I’ve shawred your sige in my social networks!

 153. That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate info… Many thanks for sharing this one. A must read article.

 154. I like what you guys are up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the good works guys I’ve you guys to blogroll.

 155. You made various fine points there. I did a search on the issue and found the majority of people will consent with your blog.

 156. Hi my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and come with approximately all vital infos. I’d like to peer extra posts like this .

 157. I blog frequently and I truly appreciate your information. Your article has truly peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.

 158. This is the right webpage for everyone who wants to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need toÖHaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for years. Excellent stuff, just great!

 159. Excellent post however , I was wondering if you could write alitte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.Thanks!

 160. I will immediately seize your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.Do you’ve any? Please allow me know in order that I may subscribe.Thanks.

 161. Hi there, its nice paragraph concerning media print, we all be familiar withmedia is a great source of information.

 162. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little research on this. And he actually ordered me dinner because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic here on your internet site.

 163. continuously i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive, and thatis also happening with this paragraph which I am reading here.

 164. At this time I am going away to do my breakfast, once having my breakfast coming yet again to read further news.

 165. Spot on with this write-up, I truly feel this web site needs far more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info.

 166. I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the terrific works guys I’ve you guys to my personal blogroll.

 167. The next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, but I actually thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you were not too busy seeking attention.

 168. Hi there, yup this post is genuinely nice and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.

 169. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 170. That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read post.

 171. That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise information… Many thanks for sharing this one. A must read post!

 172. Great tremendous issues here. I¡¦m very happy to see your post. Thanks so much and i’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 173. There is certainly a lot to learn about this issue. I like all of the points you made.

 174. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

 175. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to exchange techniques with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

 176. Hi there, I believe your blog might be having web browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent blog.

 177. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little homework on this. And he actually bought me breakfast because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this subject here on your site.

 178. Whats up are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 179. I’d personally love to be some sort of part of group in which I can get guidance from all other experienced people that will share exactly the same interest. In case you have any tips, please let me understand. Thank you.

 180. When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Thanks.

 181. I blog often and I genuinely appreciate your content. This article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.

 182. After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the exact same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Kudos!

 183. He wanted his femininity to smell luscious tonight, because he knew Arya would give him something that had been Val’s favorite: her hot, nimble tongue! Coming out of the bathroom

 184. I seriously love your website.. Very nice colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my very own site and want to find out where you got this from or just what the theme is called. Kudos!

 185. Next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I really believed you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you were not too busy seeking attention.

 186. This is a topic that’s close to my heart… Many thanks! Where are your contact details though?

 187. Wߋnderful blog! I found it whiⅼe ѕearching on Yahoo News.Do you have any suggestions on how to get listed іn Yaһoo News?I’ve been trying for a ԝhile but I never seem to get there!Thanks

 188. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 189. Howdy! This blog post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 190. This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate infoÖ Thank you for sharing this one. A must read article!

 191. I seriously love your site.. Pleasant colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as Iím looking to create my own website and would love to learn where you got this from or just what the theme is called. Thank you!

 192. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you spending some time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 193. Usually I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do it!Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.my blog Greg

 194. Thank you for some other magnificent post. The place else could anybody get that type of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 195. Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to generate a really good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 196. Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 197. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been doing a little homework on this. And he actually ordered me breakfast simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your web site.

 198. Can I just say what a comfort to uncover an individual who really understands what they’re discussing on the net. You actually know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people must read this and understand this side of the story. I was surprised you’re not more popular because you certainly have the gift.

 199. I blog often and I genuinely thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 200. An intriguing discussion is worth comment. I believe that you need to write more about this subject matter, it may not be a taboo subject but generally people don’t talk about these issues. To the next! Cheers.

 201. You are so cool! I don’t suppose I’ve read something like that before. So wonderful to discover another person with a few unique thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 202. Howdy! This blog post couldnít be written much better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 203. Spot on with this write-up, I really feel this website needs a great deal more attention. Iíll probably be returning to read more, thanks for the advice!

 204. It’s nearly impossible to find well-informed people in this particular topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 205. Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 206. After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Kudos!

 207. Hello, I do think your web site may be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, great site!

 208. I really love your site.. Very nice colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal blog and want to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks!

 209. Excellent blog you’ve got here.. Itís difficult to find high-quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!!

 210. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read content from other authors and practice a little something from their sites.

 211. After checking out a number of the blog posts on your web page, I seriously appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please visit my website as well and let me know your opinion.

 212. Great web site you have got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

 213. This is the perfect webpage for everyone who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that has been written about for a long time. Wonderful stuff, just great.

 214. That is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise info… Appreciate your sharing this one. A must read post!

 215. Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that will make the most significant changes. Thanks for sharing!

 216. Normally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, very nice post.

 217. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 218. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered Itpositively helpful and it has helped me out loads.I am hoping to contribute & help other users likeits helped me. Great job.

 219. Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 220. Hi, I do think your site could possibly be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 221. Howdy, I think your blog could be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, wonderful website!

 222. Howdy, I do think your blog might be having web browser compatibility problems. When I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 223. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.I will be sure to bookmark it and come back to read moreof your useful information. Thanks for the post.I will definitely comeback.

 224. A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but generally people don’t discuss such subjects. To the next! Cheers!!

 225. Wonderful article! We are linking to this particularly great article on our website. Keep up the great writing.

 226. After looking into a few of the articles on your web site, I really appreciate your way of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let me know what you think.

 227. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am going through troubles with your RSS. I donít know the reason why I can’t join it. Is there anybody else having the same RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 228. Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a communityin the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done awonderful job!

 229. Hi there, I do believe your website may be having web browser compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, wonderful website!

 230. I do believe all the ideas you’ve presented for your post.They are very convincing and can certainly work.Nonetheless, the posts are too short for newbies. May you please extend them a bit from subsequent time?Thank you for the post.

 231. Hi there! This blog post could not be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll forward this article to him. Fairly certain he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 232. That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.Short but very accurate information… Thank you for sharing this one.A must read post!

 233. I do consider all the ideas you’ve offered for your post.They are really convincing and can definitely work. Still, the posts are very short for beginners.May you please prolong them a bit from subsequent time?Thanks for the post.

 234. Good day! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 235. ยุคนี้อะไรที่ง่ายสะดวกสบายรวมทั้งไม่เป็นอันตรายย่อมดีมากกว่าเสมอ แทงบอลก็แบบเดียวกัน สมัยนี้ ยุคนี้ควรต้องพนันบอลออนไลน์เท่านั้น UFABET เว็บแทงบอลออนไลน์ที่เก็บเก็บเกมคาสิโนไว้จำนวนมาก ค้ำประกันความน่าไว้วางใจ จ่ายจริงจึงควร UFABET

 236. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your web site.

 237. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog thatís both equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this during my search for something concerning this.

 238. This awesome blog is no doubt entertaining and also diverting. I have picked helluva helpful things out of this blog. I ad love to return every once in a while. Cheers!

 239. I blog frequently and I seriously thank you for your content.Your article has really peaked my interest. I am going to bookmarkyour blog and keep checking for new details about once a week.I subscribed to your RSS feed as well.

 240. This is the right webpage for anybody who would like to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that’s been written about for ages. Excellent stuff, just great!

 241. Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!

 242. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 243. Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was really informative. Your site is very helpful. Many thanks for sharing!

 244. Greetings! Very useful advice within thisarticle! It’s the little changes which will make the most important changes.Thanks a lot for sharing!

 245. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be useful to read content from other writers and use a little something from their web sites.

 246. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I am very happy I came across this in my hunt for something concerning this.

 247. You made some good points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 248. I will right away take hold of your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.Do you have any? Please let me know so that I may just subscribe.Thanks.

 249. You should be a part of a contest for one of the most useful websites online. I will recommend this website!

 250. When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Appreciate it.

 251. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he actually ordered me dinner because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this topic here on your blog.

 252. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read through articles from other authors and use something from their web sites.

 253. Howdy! This post could not be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I am going to send this information to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 254. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 255. Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual effort to create a very good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get nearly anything done.

 256. I do not even understand how I stopped up here, however I believedthis submit used to be good. I don’t recognize who you arebut certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already.Cheers!Feel free to surf to my blog :: carslot88 (Ronny)

 257. What’s up, all is going sound here and ofcourse every oneis sharing facts, that’s genuinely good, keep up writing.

 258. You’re so cool! I do not believe I have read something like that before. So wonderful to find another person with genuine thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the internet, someone with some originality.

 259. whoah this blog is magnificent i love studying your posts. Keep up the great work! You understand, many persons are looking round for this information, you could help them greatly.

 260. My brother suggested I might like this blog. He was totally right.This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 261. An interesting discussion is worth comment. I do think that you need to publish more about this issue, it may not be a taboo subject but typically folks don’t talk about such topics. To the next! All the best!!

 262. I blog often and I genuinely appreciate your content. This article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 263. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the website is extremely good.

 264. Spot on with this write-up, I absolutely think this website needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!

 265. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clickedsubmit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantasticblog!

 266. You’re so awesome! I do not believe I’ve truly read something like this before. So nice to discover another person with original thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with a bit of originality.

 267. It’s great tһat you are getting ideaѕ from this artіcle as well as from our dіalogue made aat this time.Look at my pɑge :: idn poker

 268. An interesting discussion is definitely worth comment. I do think that you need to write more about this subject, it might not be a taboo matter but generally people do not speak about such topics. To the next! All the best!!

 269. Generally I don’t read post on blogs, but I wish to saythat this write-up very compelled me to take a look at and do so!Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice article.

 270. Howdy! I could have sworn I’ve been to your blog before but after going through many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 271. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 272. I am no longer certain where you’re getting your info, but great topic.I must spend some time learning more or working out more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 273. You’re so interesting! I do not believe I have read through anything like that before. So good to find somebody with a few original thoughts on this issue. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality.

 274. A motivating discussion is worth comment. I do think that you ought towrite more about this subject matter, it may not be a taboo matter but usually folks don’t talk about these topics.To the next! All the best!!

 275. Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to generate a top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get anything done.

 276. I was pretty pleased to discover this page. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and i also have you book marked to see new stuff on your blog.

 277. I like the valuable info you supply in your articles.I will bookmark your blog and test once more here regularly.I’m relatively certain I will be told many new stuff right here!Best of luck for the following!

 278. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 279. Everyone loves it whenever people get together and share views. Great blog, continue the good work.

 280. Hello there! I just want to give you a huge thumbs up for the excellent info you’ve got here on this post. I’ll be returning to your site for more soon.

 281. Good web site you’ve got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours these days. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

 282. Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get nearly anything done.

 283. Hi! I just would like to offer you a big thumbs up for your excellent info you’ve got right here on this post. I’ll be returning to your website for more soon.

 284. My family always say that I am wasting my time here at net, except I know I am getting know-how every day by reading thesfastidious articles or reviews.

 285. Hi there, There’s no doubt that your website could be having internet browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, fantastic website!

 286. I wanted to thank you for this excellent read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new stuff you postÖ

 287. I don’t even understand how I finished up right here, but I believed this put up used to begreat. I do not recognise who you might be but definitely you are going to a well-known blogger if you happen to aren’talready. Cheers!

 288. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 289. Howdy! This blog post couldn’t be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 290. Hey there! I just want to offer you a huge thumbs up for your great information you have here on this post. I will be returning to your blog for more soon.

 291. You’ve made some decent points there. I checked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 292. You can definitely see your expertise within the article youwrite. The world hopes for even more passionate writers suchas you who are not afraid to mention how they believe.All the time follow your heart.

 293. I must thank you for the efforts you have put in writing this blog. I really hope to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now 😉

 294. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, but I truly thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 295. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this. And he actually bought me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this matter here on your internet site.

 296. That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise information… Appreciate your sharing this one. A must read post!

 297. An interesting discussion is worth comment. I think that you need to write more about this issue, it might not be a taboo subject but generally people do not talk about these topics. To the next! All the best!!

 298. I really love your website.. Excellent colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as Iím attempting to create my own personal site and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks!

 299. This web site definitely has all of the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 300. I was recommended this blog by my cousin. I am not surewhether this post is written by him as nobody elseknow such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks!

 301. I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own site and want to learn where you got this from or just what the theme is called. Many thanks!

 302. Hi, I think your website could possibly be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent site!

 303. I was extremely pleased to find this great site. I wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely appreciated every little bit of it and I have you book marked to check out new information in your blog.

 304. Greetings! Very helpful advice in this particularpost! It’s the little changes that produce the biggest changes.Many thanks for sharing!

 305. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you ought to publish more about this subject, it may not be a taboo subject but generally people do not talk about such issues. To the next! Many thanks!!

 306. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid other users like its helped me. Great job.

 307. May I simply just say what a comfort to discover someone that truly knows what they’re talking about over the internet. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people should read this and understand this side of the story. It’s surprising you are not more popular given that you surely possess the gift.