Kategori arşivi: ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş

Nejat ÇOĞAL’ı Tanıyalım: 

1968 yılında Tarsus’ta doğdu. İlk ve Orta Okulu Adana’da tamamladı. Bir süre Adana Erkek Lisesi’nde okuduktan sonra Ankara Maliye Meslek Lisesi (Maliye Okulu) giriş sınavlarını kazandı.

1985 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesi (Maliye Okulu) bitirerek, aynı yıl, Ankara Defterdarlığı’nda memuriyet görevine başladı.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüklerinde görev yaptı.

1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

1992 yılında, yapılan giriş sınavlarını kazanarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Stj. Gümrük Muhafaza Kontrolörlüğü görevine atandı.

1994 yılında, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB) ve Türkiye Açısından Önemi” başlıklı araştırma tezini vererek mesleki yetki aldı.

1995 yılında yapılan yeterlik sınavını geçerek Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük Muhafaza Kontrolörlüğü görevine atandı.

2002-2004 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri’nde, University of Illinois’te, Finans alanında Bilim Mastırı (M.S.F.) yaptı.

2003 yılında, ABD’de iken, Gümrük Muhafaza Başkontrolörlüğü görevine atandı.

2005 yılında, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Uzmanlık Kursu’nu tamamlayarak ve “Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye-AT İlişkileri” başlıklı tezini vererek ‘Avrupa Birliği Uzmanlık Sertifikası’ aldı.

2008-2010 döneminde Türk Yurdu Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği yaptı.

T.C. Bükreş Büyükelçiliği nezdinde yürüttüğü diplomatik görevi kapsamında, 2011-2012 yıllarında, Romanya/Bükreş’te bulunan Southeast European Law Enforcement Center (SELEC) adlı uluslar arası Örgütte Türk Gümrük İrtibat Görevlisi olarak Türkiye’yi temsil etti.

Türkiye, Avusturya, Hollanda, ABD, Macaristan, Makedonya, Fas, Arnavutluk, Ukrayna, İspanya ve Romanya’da düzenlenen çok sayıda uluslararası seminer, eğitim ve denetim faaliyetlerine, Gümrük Müsteşarlığı’nı, SELEC’i ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı temsilen katıldı.

Kıbrıs’ta Nafile Çözüm Arayışları: Talat-Hristofyas Süreci” (1. Baskı: 2011, 2. Baskı: 2014), “AB’nin Türkiye Paradoksu” (1. Baskı:2012) ve “Gümrük ve Dış Ticaret” (1. Baskı: 2022) isimli üç kitabı yayınlanmıştır.

Ekonomi, Avrupa Birliği, Kıbrıs, gümrük, dış ticaret, finans, kaçakçılık mevzuatı, anayasa, kamu personel rejimi, KEİ, Şangay İşbirliği Örgütü ve dış politika alanlarında yayınlanmış çok sayıda araştırma ve makaleleri bulunmaktadır.

Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamında, Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, İthalat/İhracat Rejimi, Teşvik/Tarife, Stratejik Ticaret Kontrolleri, Dış Ticaret ve İstihbarat Teorisi dersleri verdi.

Türk Ocakları Merkez Hars Heyeti Üyeliği yaptı.

Türk Ocakları Merkez Danışma Kurulu Üyesidir.

Gazi Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi olarak “Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı” ve “Müzakere ve Pazarlık Teknikleri” dersleri verdi.

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Kapasite Geliştirme Müdürlüğü (Capacity Building Directorate) Müdür Yardımcısı (Derece A5) kadrosuna Türkiye tarafından aday gösterildi.

Türkiye-AB Katılım müzakerelerinde “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı” Çalışma Grubunda görev aldı.

Müsteşarlığın Taraf Olduğu Davalar ve Gümrük Kanununun AB Mevzuatına Uyum Komisyonlarında çalıştı.

Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi ve Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Üyeliklerinde bulundu.

Romanya/Bükreş’teki Southeast European Law Enforcement Center(SELEC) adlı uluslararası Örgütün Genel Müdürlük kadrosu (Director General of SELEC) için yapılan seçimlerde Türkiye’nin Adayı oldu.

2014-2017 yılları arasında, Romanya/Bükreş’te bulunan Southeast European Law Enforcement Center (SELEC)  Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi olarak Ülkemizi temsil etti.

Romanya’da bulunan SELEC’in 2007, 2008 ve 2009 Yılları Dış Mali Denetim görevlerini Türkiye adına yürüttü.

2011 yılında, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliği görevine atandı.

2014 yılında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İstihbarat Dairesi Başkanı olarak atanmıştır (Kurucu Başkan). Gümrük Muhafaza İstihbarat Dairesi Başkanı olarak, terörün finansmanıyla mücadele ve kaçakçılıkla mücadelede etkin ve kalıcı hizmetler veren Nejat ÇOĞAL, 2017-2019 yılları arasında, Gümrük Muhafaza Hizmetleri Dairesi ve Kolluk Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

2019–2020 yıllarında, Ticaret Bakanlığında Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yürüttü.

05.05.2020/31118 tarih/sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 04.05.2020 tarihli, 2020/189 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüfettişliğine atanan Nejat ÇOĞAL halen, bu görevine devam etmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI

1- “Kıbrıs’ta Nafile Çözüm Arayışları: Talat-Hristofyas Süreci, Sage Yayınları, 2011 Ankara.

2- “AB’nin Türkiye Paradoksu, Sage Yayınları, Mayıs 2012, Ankara.

3- “Kıbrıs’ta Nafile Çözüm Arayışları: Talat-Hristofyas Süreci“, Bizim Akademi Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı, 2014, Ankara.

4- “Gümrük ve Dış Ticaret“, Orion Akademi Yayınları, Mayıs 2022, Ankara.

YAYINLANAN ARAŞTIRMA VE MAKALELERİ

1- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB) ve Türkiye Açısından Önemi”, Gümrük Dergisi, Mart 1995, Sayı:16.

2-  “1918 Sayılı Kanun Üzerine Bir İnceleme”, Gümrük Bülteni, Mart 1997, Sayı: 575

3- “Türkiye-AB: Müzakere Sürecine Doğru”, Gümrük Dünyası Dergisi, Sonbahar 2006,  Sayı:47.

4- “Gümrük Birliği’nin Dış Ticaretimiz Üzerine Etkileri”, Denetim Dergisi, Ocak-Mart 2006, Sayı:113

5-  “Kamu Personel Reformu“, Gümrük Dünyası Dergisi, İlkbahar 2006, Sayı:49

6-  “Alman Gümrük İdaresi ve ZKA”, Gümrük Dünyası Dergisi, Sonbahar 2006, Sayı:51

7-  “Gümrük Birliği’nin Dış Ticaretimiz Üzerine Etkileri” –Güncellenmiş-, Dîvân Dergisi, Ocak 2007, Sayı: 4

8- “Sonradan Kontrol: Teori ve Uygulama”, Gümrük Dünyası Dergisi, İlkbahar 2007, Sayı:53

9-  “Kontrollü Teslimat”, Gümrük Dünyası Dergisi, Yaz 2007, Sayı:54

10- “2000/2001 Ekonomik Krizleri ve Günümüze Yansımaları”, Dîvân Dergisi, Ekim 2007, Sayı: 5

11-  “Gümrük Mevzuatında Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları”, Gümrük Dünyası Dergisi, Sonbahar 2007, Sayı:55
./..
12-  “Yeni Anayasa Taslağı Neler Getiriyor?”, Türk Yurdu Dergisi, Şubat 2008, Sayı:246

13-  “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda İkramiyeler”, Dîvân Dergisi, Ocak 2008, Sayı:6

14- “Çok Kutuplu Dünya Düzeni: Şanghay İşbirliği Örgütü”, Türk Yurdu Dergisi, Mayıs 2008, Sayı:249

15- “Türkiye IMF İle Devam Etmeli mi?, Türk Yurdu Dergisi, Eylül 2008, Sayı:253
http://turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2550

16- “Kıbrıs’ta Çözümün Yeni Adı: Çözümsüzlük”, Türk Yurdu Dergisi, Ekim 2008, Sayı:254
http://turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2739

17- “Türkiye’nin Yeni Vizyonu: BM Güvenlik Konseyi Üyeliği” Türk Yurdu Dergisi, Aralık 2008, Sayı:256
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2878

18- “Dünden Bugüne Kıbrıs ve Çözüm Arayışları”, Türk Yurdu Dergisi, Ocak 2009, Sayı:257

19- “Türkiye-AB İlişkileri Açısından 2008’e Bakış”, Dîvân Dergisi, Ocak 2009, Sayı: 10
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=3076

20- “Türkiye’nin AB Yolu Kıbrıs’tan Mı Geçer?”, Türk Yurdu Dergisi, Ekim 2009, Say: 266
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=319

21- “Türkiye’nin AB Süreci ve Kıbrıs”, Divan Dergisi, Ekim 2009, Sayı:13

22- “Küresel Krizin Gölgesinde Davos Zirvesi”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=54

23- “Davos Zirvesinin Ardından”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=57

24- “Şangay İşbirliği Örgütü ve Türkiye’nin Yol Haritası”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=64

25- “Kosova Emsal Teşkil Eder mi?”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=68

26- “Akdeniz Birliği mi, Tam Üyelik mi?”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=77

27- “Kıbrıs’ta Çözümün Yeni Adı: Hristofyas”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=1852

28- “NATO Zirvesi’nin Ardından”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=1903

29- “Kıbrıs’ta Umutlar Sönüyor mu?”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=1962

30- “AB’nin Yeni Vizyon Belgesi: Lizbon Anlaşması”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2006

31- “Kafkasya’da Rusya-Gürcistan Gerginliği”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2063

32- “Fransa’nın Türkiye’yi Engelleme Çabaları”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2127

33- “Kıbrıs’ta Yeni Bir Dönemeç; 23 Mayıs Görüşmesi”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2188

34- “Kıbrıs’ta Memorandum Krizi”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2224

35- “AB’de İrlanda Bunalımı”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2266

36- “İran Nükleerden Vazgeçmiyor”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2305

37- “Kıbrıs’ta Taviz mi Veriliyor?”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2353

38- “Sarkozy’nin Küresel Hayali: Akdeniz İçin Birlik”
http://turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2418

39- “Kıbrıs Nereye Gidiyor?”
http://turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2471

40- “Kafkasya’da İstikrar Arayışları”
http://turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2641

41- “Yeni bir Soğuk Savaşa Doğru”
http://turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2678

42- “Küresel Mali Kriz ve siyasi Yansımaları”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2827

43- “Kıbrıs’ta Neler Oluyor?”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2910

44- “ABD Başkanlık Seçimleri ve Küresel Yansımaları”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2922

45- “Kıbrıs Üzerine Oynanan Oyunlar”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=2967

46- “AB Zirvesi ve Fransa’nın Dönem Başkanlığı”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=3021

47- “Kıbrıs’ta 21 Mart Süreci”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=3141

48- “Kıbrıs’ta Gerçekleri Görmek”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=3162

49- “Hristofyas’tan İtiraflar”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=3197

50- “NATO’da Rasmussen Mutabakatı”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=3253

51- “Fransa’nın NATO’ya Dönüşü”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Gundem&file=article&sid=3263

52- “Kıbrıs’ta Müzakereler ve Gerçekler”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=276

53- “Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Kıbrıs”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=340

54- “AB’nin Türkiye Paradoksu: İmtiyazlı Ortaklık”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=366

55- “Kıbrıs’ta Barış ve Özgürlüğün Bedeli”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=376

56- “Kıbrıs’ta Çözümün Anahtarı Kimin Elinde?”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=386

57- “Kıbrıs’ta Yeni Dönem ve Yeni Çözüm Arayışları”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=398

58- “Lizbon Anlaşması, AB ve Türkiye”
http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=413

59- “Türkiye İlerleme Raporu ve Kıbrıs”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=421

60- “Kıbrıs Mı, AB Mi?”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=432

61-  “AB Zirvesi, Türkiye ve Kıbrıs”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=448

62- “Kıbrıs’ta Sona Mı Yaklaşılıyor?”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=476

63- “Hristofyas’ın Sessiz ve Özlü Çalışmaları”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=494

64- “Avrupa Birliği Kıbrıs’ta Çözüme İnanmıyor”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=507

65- “Gümrük Birliği Mi, Tam Üyelik Mi?”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=522

Divan Dergisi, Sayı: 15, Nisan 2010.

66- “KKTC Seçimleri, AİHM ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=532

67- “Kıbrıs’ta Eroğlu Dönemi”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=543

68- “Hristofyas ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=562

69- “Türkiye-Brüksel Arasında Kriz Çıkabilir”

http://www.haber7.com/haber/20100708/TurkiyeBruksel-arasinda-kriz-cikabilir.php

70- “Hristofyas’ın Üç Boyutlu Çözüm Önerileri”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=586

71- “AB’den Yeni Bir Formül: Serbest Dolaşımsız Üyelik”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=601

72- “AB’den Yeni bir formül: serbest Dolaşımsız Üyelik”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=601

73- “Kıbrıs’ta Rum-Yunan Gerginliği”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=617

74- “Türkiye’siz AB Fakir Kalır”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=622

75- “Alman Gümrük Kriminal Dairesi (ZKA)” Gümrük Bülteni Sayı: 3 Temmuz-Eylül 2010.

76- “İşte Türkiye’nin AB Yolunu Tıkayan Sebep”

http://www.haber7.com/haber/20101110/Cogala-gore-AB-yolunu-kapatan-mesele.php

77- “Kıbrıs’ta Çözüm Başka Bahara Kaldı”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=632

78- “ZKA’nın Çalışma Biçimi”, Divan Dergisi, Sayı: 17

79- “Kıbrıs Değil, Türkiye Raporu Yazıyorum”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=641

80- “Merkel, kıbrıs ve türkiye-AB İlişkileri”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=708

81- “Türkiye İle Başımız Belada”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=708

82- “Bir Yunan Belgeseli ‘1821’”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=708

83- “Kıbrıs’ta Rum Takvimi İşliyor”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=756

84- “AB’nin Türkiye Çelişkisi”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=756

85- “Türkiye’nin Liman Açılımı”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=766

86- “Türkler Dediğini Yapar”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=775

87-  “Doğu Akdeniz’de Sondaj Krizi”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=785

88-  “Rauf Denktaş Hakka Yürüdü”

http://www.turkocagi.org.tr/modules.php?name=Yorumlar&pa=showpage&pid=829

89- “AB’nin Türkiye Sendromu”

http://www.turkocagi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:abnin-tuerkiye-sendromu&catid=113:yazarlar&Itemid=249

90- “Rumların AB Silahı”

http://www.turkocagi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=3656:rumlarn-ab-silah&catid=113:yazarlar&Itemid=249

91- “Güle Güle Sarkozy”

https://turkocagi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=3891:guele-guele-sarkozy&catid=113:yazarlar&Itemid=249

92- “Brüksel’in Türkiye Açılımı”

http://www.turkocagi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=3999:bruekselin-tuerkiye-aclm&catid=113:yazarlar&Itemid=249

93- “Gümrük Birliği yolun sonu Mu?”

http://www.turkocagi.org.tr/index.php/arsiv/yorumlar/5684-guemruek-birlii-yolun-sonu-mu

94- “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı”

http://www.turkocagi.org.tr/index.php/arsiv/yorumlar/5719-20-temmuz-bar-ve-oezguerluek-bayram

95- “AB’nin Türkiye Raporu ve Kıbrıs”

http://www.nejatcogal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=25

96- “Kıbrıs’ta Eroğlu- Anastasiadis Dönemi”

http://www.turkocagi.org.tr/index.php/arsiv/yorumlar/6454-kbrsta-erolu-anastasiadis-doenemi

97-  “Hala Sultan ve Kıbrıs”

http://turkyurdu.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=683&basyazi&catid=191&Itemid=190

98-   “Kıbrıs’ta Doğalgaz Senaryoları”

http://www.turkocaklari.org.tr/index.php/arsiv/yorumlar/6686-kbrsta-doalgaz-senaryolar

99- “Türkiye’nin AB Süreci ve Kıbrıs”

http://turkocaklari.org.tr/index.php/faalyetler/ocakbasi/6741-ocakba-sohbetinde-bu-hafta-qtuerkiyenin-ab-suereci-ve-kbrsq-konusu-konuuldu

100 – “Avrupa Birliği Sınıfta Kaldı”

http://www.turkocagi.org.tr/index.php/arsiv/yorumlar/6906-avrupa-birlii-snfta-kald

101- “AB’de Tarih Yazıyoruz”

Türk Yurdu Dergisi, Temmuz 2014.

102- “Kıbrıs Türk Barış Harekatı 40 Yaşında”

http://www.turkocagi.org.tr/index.php/arsiv/yorumlar/7087-kbrs-tuerk-bar-harekat-40-yanda

103- “GKRY’nin AB Üyeliği Yasal Mıdır?”

Denetim Dergisi, 125-126. Sayı.

Türk Yurdu Dergisi, Cilt: 32, Şubat 2012, Sayı: 294, ss. 26-30. (2012).

104- “Anastasiadis Neden Masayı Terk Etti?”

http://www.turkocagi.org.tr/index.php/arsiv/yorumlar/7361-anastasiadis-neden-masay-terk-etti

105- “Avrupa’da Kimler Tarih Yazıyor”

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/4702/avrupa-da-kimler-tarih-yaziyor.html

106- “2014 Yılında Türkiye-AB İlişkileri”

Türk Yurdu Dergisi, Şubat 2015.

107- “Tarihi Türk-İslam Yürüyüşü”

Türk Yurdu Dergisi, Nisan 2015.

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/5263/tarihi-turk-islam-yuruyusu.html

http://buulke.net/2016/03/31/tarihi-turk-islam-yuruyusu/

AKAP-DER Degisi, Sayı: 1

108- “Kıbrıs’ta Akıncı-Anastasiadis Dönemi”

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/5412/kibris-ta-akinci-anastasiadis-donemi.html

109- “Garantiler Tabu Değilmiş”

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/5649/garantiler-tabu-degilmis.html

110- “Türk-İslâm Ülküsü”

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/5860/turk-isl-m-ulkusu.html

111- “Kıbrıs’ta Çözüm Mümkün mü?”

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/5973/kibris-ta-cozum-mumkun-mu.html

112- “Rauf Denktaş Anısına”

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/6095/rauf-denktas-anisina.html

113- “Türk-İslâm Ülküsü”

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/6228/turk-isl-m-ulkusu.html

http://buulke.net/2016/03/30/turk-islam-ulkusu/

114- “Erol Güngör’ün Milliyetçilik Anlayışı”

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/6611/erol-gungor-un-milliyetcilik-anlayisi.html

http://buulke.net/2016/05/02/erol-gungorun-milliyetcilik-anlayisi/

115- “Güle Güle Anastasiadis”

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/6748/gule-gule-anastasiadis.html

http://buulke.net/2016/06/07/gule-gule-anastasiadis/

116- “Avrupa Birliği Nereye Gidiyor”

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/6787/avrupa-birligi-nereye-gidiyor.html

117- “Türk Milletinin Ateşle İmtihanı”

http://buulke.net/2016/08/12/turk-milletinin-atesle-imtihani/

http://ekoavrasya.net/Duyuru.aspx?did=226&lang=TR

118- “Prof.Dr. Erol GÜNGÖR’de Milliyetçilik”

Denetim Dergisi, Sayı: 131, 2016/1

119- “Kıbrıs’ta Tarihin Tekerrürü”

Türk Yurdu Dergisi, Aralık 2016, Sayı: 352

https://www.turkocaklari.org.tr/yazar/nejat-cogal/kibris-ta-tarihin-tekerruru-7022

120- “Kıbrıs’ta Çözümün Şifreleri”

http://ekoavrasya.net/Duyuru.aspx?did=243&lang=TR

http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/haber-yorum/item/379-kibris-ta-cozumun-sifreleri

121- “Kıbrıs’ta Ne Dedik, Ne Oldu?”

https://www.turkocaklari.org.tr/yazar/nejat-cogal/kibris-ta-ne-dedik-ne-oldu-7335

122- “Güney Kıbrıs’ın AB Üyeliğinin Hukuki Değerlendirmesi”

Genç Arkadaş Dergisi, Sayı: 1

123- “Crans Montana’da Kıbrıs Şovu”

https://www.turkocaklari.org.tr/yazar/nejat-cogal/crans-montana-da-kibris-sovu-8066

124- “Kıbrıs’ta Hayat Devam Ediyor”

Türk Yurdu Dergisi, Ağustos 2017, Sayı: 360

125- “Vefatının 6. Sene-i Devriyesinde ;Rauf Denktaş”

https://www.turkocaklari.org.tr/yazar/nejat-cogal/vefatinin-6-sene-i-devriyesinde-rauf-denktas-8478

126- “Güney Kıbrıs’ta 2. Anastasiadis Dönemi”

https://www.turkocaklari.org.tr/yazar/nejat-cogal/guney-kibris-ta-2-anastasiadis-donemi-8550

127-Kıbrıs Türk Barış Harekatı 44 Yaşında

“http://nejatcogal.com/category/manset/2018/07/21/kibris-turk-baris-harekati-44-yasinda/

128-  “Rauf Denktaş’ın Anısına”

https://www.turkocaklari.org.tr/yazar/nejat-cogal/rauf-denktas-in-anisina-9229

129-Güney Kıbrıs’ın AB Üyeliğinin Hukuki Değerlendirmesi

Türk Yurdu Dergisi, Ocak 2019, Sayı: 377.

129- “Son Gelişmeler Işığında Kıbrıs’a Bakış”

https://www.turkocaklari.org.tr/yazar/nejat-cogal/son-gelismeler-isiginda-kibris-a-bakis-9481

130- “Türk-Amerikan İlişkileri Bağlamında Kıbrıs, S-400 ve Doğu Akdeniz”

https://www.turkocaklari.org.tr/yazar/nejat-cogal/turk-amerikan-iliskileri-baglaminda-kibris-s-400-ve-dogu-akdeniz-9658

131- ““Türkiye-Libya Anlaşması, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs

Türk Yurdu Dergisi, Şubat: 2020, Sayı: 390.”

132- Eşyanın Gümrük kıymeti

Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisi, Sayı:204.

133- “Kıbrıs Türk Barış Harekatı 46 Yaşında”

Türk Yurdu Dergisi, Ocak 2019, Sayı: 395.

134- Yolculara İlişkin gümrük İşlemleri

Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisi, Sayı: 101.

135- “Türkiye-AB Gümrük Birliği Güncellenmeli Mi?

Türk Yurdu Dergisi, Ocak 2019, Sayı: 397.

136- “Avrupa’da Yabancı Düşmanlığı ve Türkiye-AB İlişkileri”

Share This: