Panel-Nejat ÇOĞAL, Prof.Dr. Erol GÜNGÖR’ü Anma Panelinde Konuştu…

Nejat ÇOĞAL, Prof.Dr. Erol GÜNGÖR’ü Anma Panelinde Konuştu…

Ocakbaşı Sohbetlerinde Erol Güngör’ün Fikir Dünyası Değerlendirildi

23 Nisan 2016
Yer
Türk Ocakları Galip Erdem Salonu
 Ocakbaşı Sohbetlerinde Erol Güngör'ün Fikir Dünyası Değerlendirildi

Türk Ocakları Genel Merkezi’nin her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Ocakbaşı sohbetlerinde bu hafta Türk düşünce hayatının ve Türk milliyetçiliğinin önemli ismi Prof. Dr. Erol Güngör’ün 33. vefat yıldönümü münasebetiyle “Nesillerin Gözüyle Prof. Dr. Erol Güngör” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Özarslan’ın yaptığı panele konuşmacı olarak araştırmacı yazar Nejat Çoğal ve Genç Akademisyenler Derneği Başkanı Murat Emre Şahin katıldı. Açılış konuşmasını gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Avnullah Resul Özgişi yaptı.

 

Prof. Dr. Ersin Özarslan, Erol Güngör’ün yaşantısından örnekler verdikten sonra sözü Murat Emre Şahin’e bıraktı. Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı ve Prof. Dr. Erol Güngör’ü rahmetle andı. Erol Güngör’ün en fazla üzerinde durduğu konuları İslamiyet, muhafazakârlık, tarih, kültür, milliyet ve medeniyet olarak sıralayan Şahin, meselelere yaklaşımda endişeden ziyade ilmi bakış açısının önemini vurguladı. Şahin, sosyal bilimlerde en karmaşık kavramlardan birisinin kültür kavramı olduğunu, kültür ve medeniyet kavramının Batı’da ve Avrupa’da ciddi araştırmalara konu olmasına karşın Türkiye’de bu araştırmaların sınırlı olduğunu söyledi. Kültür kavramının Türkiye’deki üç farklı anlamına değinen Şahin, bunları estetik, etnografik ve sembolik olarak ayırdı. Şahin, önemli düşünürlerce kültür kavramının yaşam tarzı olarak ele alındığını ifade ederken kültürün tarihsel birikime ve tecrübeye dayandığını ifade etti. Şahin, Erol Güngör’ün, tarihi bir bütün olarak gördüğünü ve Türk kültürünü de dünyanın en zengin kültürlerden biri olarak tanımladığını söyledi. Ziya Gökalp’in hars, kültür ve medeniyet tanımlarını aktaran Şahin, Erol Güngör’ün bu kavramları Ziya Gökalp gibi belirgin bir şekilde ayırmadığı ifade etti. Şahin, Erol Güngör’e göre kültürün tarihi bir değişimin ürünü olduğunu ve eskisi yenisi olamayacağını vurguladı. Ziya Gökalp, Yılmaz Özakpınar, Nevzat Kösoğlu, Mümtaz Turhan gibi önemli düşünürlerin kültür ve medeniyet hakkındaki fikirlerini tahlil eden Şahin, Erol Güngör’ün kültür ve medeniyet hakkındaki görüşlerini ön planda tuttu. Murat Emre Şahin’in konuşmasının ardından Prof. Dr. Ersin Özarslan, sözü araştırmacı yazar Nejat Çoğal’a verdi.

 

Nejat Çoğal, Erol Güngör’ün kısa ömrüne çok sayıda kitap ve sayısız makale sığdırdığını ifade ederek konuşmasına başladı. Erol Güngör’ün, eserlerinde problemleri ortaya koymakla kalmadığını aynı zamanda çözüm önerileri sunduğunu söyleyen Çoğal, Güngör’ün fikir dünyasında Ziya Gökalp, Dündar Taşer, Hüseyin Nihal Atsız, Hilmi Ziya Ülken gibi düşünürlerin önemli yeri olduğundan bahsetti. Çoğal, Erol Güngör’ün tarih ve dili milliyetçilik için çok önemli gördüğünü aktarırken, düşünce ikliminin tahtına kültürü oturttuğunu ifade etti. “Türk milliyetçiliği Erol Güngör için bir ilim ve kültür meselesidir” diyen Çoğal, Güngör’e göre milliyetçilikle milli tarihin doğuşunun eş zamanlı olduğunu vurguladı. Çoğal, Erol Güngör’ün Osmanlı’yı yaratıcı gücümüzün en büyük sembolü olarak ifade ettiğini aktardı. “Milli kültürün devamlılığına büyük önem veren Güngör, bir başkasını model almayacak kadar orijinal bir kültürümüz olduğunu söyler” diyen Çoğal, Erol Güngör’ün Türk milliyetçilerinin görevini vurguladığı şu sözüyle konuşmasını bitirdi: “Biz Türk kültürünü yeniden kurmak mecburiyetindeyiz. Bu yolda kaybedilecek bir saniyemiz bile yoktur”

 

Araştırmacı yazar Nejat Çoğal’ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Ersin Özarslan konu hakkındaki fikirlerini beyan ettikten sonra panel son buldu.

 

Haber: Hilal Süyümbike MARAŞ

Share This: